Maciej Zakrzewski

(1980): doktorant w Zakładzie Historii Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Redaktor wyboru pism Kazimierza Władysława Kumanieckiego W poszukiwaniu suwerena (2006, wraz z B. Szlachtą) oraz zbioru tekstów O praworządność i zdrowy ustrój państwowy (2006, wraz z T. Wieciechem). Współautor prac zbiorowych: Patriotyzm i Zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej (2008) oraz Kto w takich czasach Żydów przechowuje?...Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej (2009). [2009]


Szli krzycząc... (Polskie eurowizje) Pobierz plik
W Warszawie toczą się rozmowy, w Krakowie toczą się kamienie (Rzeczpospolita: niedokończony projekt) Pobierz plik
Wolność biczem na wolność, czyli tekst o jednym kanoniku, który intonował pieśń odmienną (Rzecz niezwykła – Rzecz pospolita) Pobierz plik
Przemiany w ustroju współczesnego państwa (1925). Wybrał i opracował Maciej Zakrzewski (Pokolenie Jana Pawła II o III Rzeczypospolitej) Pobierz plik
O polskich quisslingach, czyli kilka uwag w sprawie pewnego memorandum (Estetyka polska)