Magdalena Baczyńska

(1984): absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiuje lingwistykę stosowaną w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. [2007] Tłumacz tekstu w


Stanisław Kutrzeba, Swoistość polskiej kultury i jej stosunek do Zachodu. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006 (Rzecz niezwykła – Rzecz pospolita) Pobierz plik