Maja Żywioł

doktorantka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, absolwentka KSAP. [2007]