Małgorzata Barańska

Autorka zdjęć do 4 teki Pressji.