Małgorzata Bilska

socjolog i pedagog. Od 10 lat prowadzi zajęcia dla młodzieży z profilaktyki agresji i uzależnień wg programów autorskich. Publikuje w „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Znaku”, „Więzi”, „Zeszytach Karmelitańskich” oraz czasopismach naukowych. Jest członkiem Centrum Kultury i Dialogu, mieszka w Krakowie. [2009]


Wolność – dar i zadanie na przyszłość (Rzeczpospolita: niedokończony projekt) Pobierz plik