Maria Sonevytsky

(1981): doktorantka w dziedzinie etnomuzykologii na Uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku, prowadzi badania nad politycznymi i ekonomicznymi zastosowaniami muzyki na przykładzie dwóch grup etnicznych – Tatarów krymskich oraz Hucułów w dzisiejszej Ukrainie, obecnie prowadzi badania na Krymie i w Zachodniej Ukrainie, pod koniec 2009 r. wraca do Nowego Jorku, aby napisać rozprawę doktorską. [2009]


Tatarzy krymscy. Fotoreportaż (Wschód – strategia czy obsesja?)
Żadnego innego domu: opowieść o Tatarach krymskich (Wschód – strategia czy obsesja?) Pobierz plik