Maryjane Osa

amerykańska socjolog, wykładała na Northwestern University i University of South Carolina. Opublikowała Solidarity and Contention. Networks of Polish Opposition (2003). Materiały źródłowe wykorzystane przy pisaniu tej pracy zostały zdeponowane w Muzeum Polskim w Ameryce. Obecnie jest dyrektorem generalnym prywatnej firmy konsultingowej Lake Mountain Ltd. [2010]


Stwarzanie Solidarności. Religijne podstawy polskiego ruchu społecznego (Postmodernistyczna Solidarność) Pobierz plik