Michael Zuckert

(1942): dziekan Wydziału Nauk Politycznych na Uniwersytecie Notre Dame (Indiana, USA). Pisał o George’u Orwellu,

Platonie, Szekspirze oraz współczesnych teoriach liberalnych. Ostatnio wydał wraz z żoną Catherine The Truth about Leo

Strauss (2006). [2011]


W stronę uniwersalnego państwa homogenicznego. Rozmowa z Catherine i Michaelem Zuckertami (Zabiliśmy Proroka) Pobierz plik