Michał Araszkiewicz

(1982): doktorant w Katedrze Teorii Prawa WPiA UJ oraz w Europejskim Kolegium Doktoranckim (Kraków – Heidelberg – Mainz), student IV roku filozofii na UJ. Interesuje się głównie teorią argumentacji, zwłaszcza argumentacji prawniczej, praktycznymi zastosowaniami narzędzi logicznych, filozofią umysłu, bioetyką oraz ekonomiczną analizą prawa. [2009]


Czy wolny rynek jest sprawiedliwy? (sPRAWIEdliwość) Pobierz plik