Michał Bobrzyński

(1849-1935): historyk i polityk galicyjski, w 1879 roku wydał swoje najsłynniejsze dzieło pt. „ Dzieje Polski w zarysie” (Warszawa 1879). Jego autorstwa ukazały się również: „W imię prawdy dziejowej. Rzecz o zadaniu historii i dzisiejszym jej stanowisku” (Warszawa 1879), „Dialog o zasadach i kompromisach” (Kraków 1916), „Wskrzeszenie państwa polskiego. Szkice i studia historyczne” (Kraków 1920, 1925), „Z moich pamiętników” (Wrocław 1957). [2002]


O konieczności zaangażowania publicznego (Dlaczego w Polsce nie ma Uniwersytetu?) Pobierz plik