Michał Godzic

(1984): absolwent socjologii w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, członek Instytutu Badań nad Cywilizacjami od 2003. Studiuje na 3. roku psychologii UJ (dzienne, magisterskie), pracuje w TVN jako dokumentalista seriali W11 i Detektywi, jest też członkiem redakcji rubryki „rok 1984” w „Znaku”. [2007]


Media na barykadach. Środki masowego przekazu podczas bezkrwawych rewolucji w Serbii, Gruzji i na Ukrainie (Tępy język. Polskie przeciąganie sznura) Pobierz plik