Oleg Ken

Uniwersytet Sorosa, Petersburg. [2007]


I Rzeczpospolita dzisiaj. (Rzecz niezwykła – Rzecz pospolita)