Olga Kich-Masłej

( 1972): doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, asystentka w Katedrze Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Współredaktorka ,,Nowej Ukrainy. Zeszytów historyczno-politologicznych” (Kraków – Przemyśl) www.nowaukraina.org), autorka audycji poświęconych współczesnej Ukrainie na antenie Radia Kraków. [2009]


Stosunek Wilhelma Feldmana do kwestii ukraińskiej (Wschód – strategia czy obsesja?) Pobierz plik