Paweł Armada

(1981): doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej

„Ignatianum” w Krakowie. Tłumacz Leo Straussa (2009), współredaktor książki Modernity and What Has Been Lost: Consideration on the Legacy of Leo Strauss (2010). [2011]


Oblicza ezoteryzmu (2) (I LOVE lewica) Pobierz plik
W. J. Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej (I LOVE lewica) Pobierz plik
Oblicza ezoteryzmu. Meandry spuścizny Leo Straussa (1) (Zabiliśmy Proroka) Pobierz plik
Gloria victis (III) (Przekleństwo uległości)
Gloria Victis. uwaga o powojennym zwycięstwie m yśli niemieckiej i zapomnieniu nowego humanizmu (I) (Polska z wielkiej płyty)
A. Miętek, M. J. Czarnecki (red.), Problem ładu politycznego (Powrót mesjanizmu) Pobierz plik