Paweł Kuglarz


Prawo nie uporządkuje całej rzeczywistości (Polska przesądzona)