Paweł Libera

(1979): pracownik naukowy w Archiwum Akt Nowych, doktorant Instytutu Historii PAN, zajmuje się historią XX wieku. Przygotowuje do druku biografię polityczną Józefa Łobodowskiego (1909-1988) i pracuje nad monografią ruchu prometejskiego. [2010]


Polski prometeizm. Jak ewoluował i jak z nim walczono? (Polska ejdetyczna) Pobierz plik