Paweł Wierzbicki

(1983): politolog i historyk, student III roku studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Zajmuje się historią myśli politycznej opozycji demokratycznej w PRL. [2009]


Słowem czy mieczem? Polemika na temat użycia przemocy w kontaktach z władzami PRL w publikacjach opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych (Rzeczpospolita: niedokończony projekt) Pobierz plik