Piotr Mikuli

(1977): prawnik, doktorant w Katedrze Prawa Ustrojowego i Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego; współautor książki Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej (2002). [2002]


Neutralność światopoglądowa państwa w Europie Środkowej i Wschodniej (Europa Środkowa – mit czy rzeczywistość?) Pobierz plik