Piotr Stankiewicz

(1983): doktorant w Instytucie Filozofii UW. Próbuje swych sił w twórczości filozoficznej, prozatorskiej i poetyckiej. [2010]


Poeci do piór! W sprawie poezji smoleńskiej (Boże Ciało) Pobierz plik