Pitirim A. Sorokin

(1889-1968): rosyjsko-amerykański socjolog. Członek rządu Aleksandra Kierenskiego, w 1922 roku zmuszony przez komunistów do opuszczenia Rosji. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zrobił ogromną karierę naukową. Autor m.in. fundamentalnej pracy Ruchliwość społeczna (1927) i wielotomowego dzieła Social and Cultural Dynamics (1937-1941). [2010]