Radosław Strzelecki

(1978): filozof, etyk, doktorant w IF UJ. Opublikował m. in. „Ethos i wolność. W poszukiwaniu etycznej wymowy Bycia i czasu Martina Heideggera” (Kraków 2006). Publikuje też m.in. w „Kwartalniku Filozoficznym” i „Znaku”. Redaktor naczelny „Mêlée. Kwartalnika Filozoficzno-Kulturalnego”. [2009]


Pułapka na ofiarnego (sPRAWIEdliwość) Pobierz plik