Radosław Zenderowski

(1974): doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opublikował m.in.: Nad Tatrami błyska się... Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Wyd. UKSW, Warszawa 2007. Współautor: Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 2002/2003. Redaktor książki pt. Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość?, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004. Publikuje m.in. w: „Odrze”, „Sprawach Międzynarodowych”, „Przeglądzie Zachodnim”, „Sprawach Narodowościowych” (www.zenderowski.republika.pl).


Okaleczone miasto. Środkowoeuropejski los Cieszyna (Wschód – strategia czy obsesja?) Pobierz plik