Rafał Olszowski

(1980): student stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu Stowarzyszenia Młodzieży Konserwatywno-Liberalnej „Koliber” i Koła Nauk Politycznych UJ, redaktor naczelny kwartalnika KNP „Consensus”; publikował w pismach „Czas Akademicki”, „Brama, Quenta”, „Fenix”. [2002] Autor zdjęć do 2 teki Pressji.