Rafał Prostak

(1973): politolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1997). Stopień doktora nauk politycznych uzyskany w Uniwersytecie Jagiellońskim (2002). Pracownik Katedry Stosunków Międzynarodowych WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie; wykładowca w Katedrze Amerykanistyki UJ i WSB-NLU w Nowym Sączu. Autor artykułów z dziedziny wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych i współczesnej amerykańskiej filozofii politycznej oraz monografii: Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego, Kraków 2004. [2006]


Relacje transatlantyckie po 11 września. Europejska i amerykańska odpowiedź na zagrożenia dla pokoju światowego (Polskie eurowizje) Pobierz plik