Rainer Mende

studiował polonistykę, germanistykę i naukę komunikacji i mediów w Lipsku i w Warszawie, ukończył studia pracą magisterską na temat stereotypów polsko-niemieckich na przykładzie recepcji Stanisława Przybyszewskiego; obecnie pracownik Instytutu Polskiego w Lipsku; pisze doktorat o prozie polskich autorów mieszkających w Niemczech po 1989 r. [2008]


Słońce po śniegu. Polacy i Niemcy: do piwa zamiast do szabli (Polak, Niemiec dwa bratanki) Pobierz plik