Rett R. Ludwikowski

profesor prawa Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, wykładał na kilku uczelniach w Stanach Zjednoczonych (m.in. Elizabethtown College, Stanford University). Autor licznych publikacji z zakresu prawa oraz teorii prawa i polityki. Redaktor naczelny wielotomowego dzieła Comparative Human Rights and Fundamental Freedoms (Oceana Publications, Inc.). [2007-2008]


U kolebki polskiej kultury politycznej. Rozważania nad dziedzictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Bohater czasów postheroicznych) Pobierz plik