Richard Crampton

(1940): historyk na Wydziale Nauk Społecznych Oxford University; zajmuje się historią Europy Środkowej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Bułgarii w XIX i XX w.; autor m.in. The Balkans Since the Second World War (2002), Eastern Europe in the Twentieth Century – and After (1997), An Atlas of Eastern Europe In the Twentieth Century (1995), The Revolutions of 1989 in Eastern Europe (1990) oraz wielu edycji historii Bułgarii. [2002]


Europa Środkowa – czas przeszły dokonany. Richard Crampton o dziejach, definicjach i pragmatycznych aliansach (Europa Środkowa – mit czy rzeczywistość?) Pobierz plik