Robert P. George

(1955): profesor prawoznawstwa oraz dyrektor Programu im. Jamesa Madisona na Uniwersytecie Princeton. Zasiada w Radzie ds. Bioetyki powołanej przez Prezydenta USA oraz Komisji UNESCO ds. Etyki Wiedzy Naukowej i Technologii. [2009]