Steffen Huber

dr nauk humanistycznych w zakresie nauk filozoficznych, adiunkt w Zakładzie Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii UJ, zajmuje się myślą polskich humanistów i różnowierców XVI i XVII ww. Autor książek: Die Idee der souveränen Bürgergesellschaft. Polen 1970-1990, Kraków 2003; Logika i wiara w sporze A. Wiszowatego i G.W. Leibniza o Tróję św., Warszawa 2005. Od 2000 do 2006 r. współpracował z wiedeńskim Instytutem Regionu Naddunajskiego i Europy Środkowej (IDM) przy projektach poświęconych integracji europejskiej. [2007-2008]


Polonica leguntur sine interpretatione? Polemicznie o przydatności filozofii szesnastowiecznej na początku XXI wieku (Bohater czasów postheroicznych) Pobierz plik