Tomasz Gąsowski

(1947): historyk, prof. w Instytucie Historii UJ oraz Instytucie Kulturoznawstwa WSFP ,,Ignatianum”, autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym 5 książkowych, specjalizuje się w historii politycznej i społecznej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., zajmuje się także stosunkami polsko-żydowskimi, członek Komisji Historycznej PAN (o. w Krakowie) i Komisji Historii i Kultury Żydów PAU. [2009]


I Rzeczpospolita dzisiaj. (Rzecz niezwykła – Rzecz pospolita)