Tomasz Rowiński

(1981): historyk idei, socjolog; doktorant w Katedrze Badań nad Tradycją i Zmianą Społeczną w XIX i XX wieku Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW; współpracuje z Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Warsztatami Analiz Socjologicznych; publikował m.in. w Respublice Nowej oraz Teologii Politycznej. [2006]


Ankieta – Kościół wobec ciała. (Nowa rewolucja seksualna) Pobierz plik