Weronika Chańska

(1976): doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie etyki medycznej. Laureatka stypendiów krajowych i zagranicznych (m.in. w Szwecji i w Holandii). Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ. Autorka książki „Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia e medycynie współczesnej”, która właśnie ukazała się nakładem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. [2009]


Biotechnologia – szanse i zagrożenia. Debata prowadzona przez Macieja Brachowicza. (Stawka większa niż życie) Pobierz plik