Wiesław Żyznowski

None
Czy rynek jest podmiotem? Uwagi do Ekonomii trynitarnej Marcina Kędzierskiego (Boże Ciało) Pobierz plik