Wojciech Wrochna

(1978): prawnik, absolwent wydziałów prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Roberta Schumana w Strasburgu oraz absolwent studiów podyplomowych (LLM) Międzynarodowego Instytutu Uniwersyteckiego w Luksemburgu. Współpracownik naukowy IUIL w Luksemburgu. [2006]


Unijny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - perspektywy dla Polski (Polskie eurowizje) Pobierz plik