Zbigniew Chłap

(1928): emerytowany profesor Wydziału Lekarskiego UJ, b. Kierownik Katedry Patofizjologii, Członek Komisji Etyki Medycznej Polskiej Akademii Umiejętności, Członek Papieskiej Akademii Pro Vita, Przewodniczący humanitarnej organizacji medycznej Lekarze Nadziei, Członek Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. [2009]


Biotechnologia – szanse i zagrożenia. Debata prowadzona przez Macieja Brachowicza. (Stawka większa niż życie) Pobierz plik