Zbigniew Janowski

(1961): prace doktorską obronil na University of Chicago. Jest autrem: „Cartesian Theodicy”, Kluwer, Dordrecht/Boston 2001 (tłumaczenie polskie: „Teodycea kartezjańska”, Arcana, Kraków 1998)) oraz „Index Augustino-Cartesien. Textes et Commentaire”, Vrin, Paris 2001 (wydanie angielskie w druku). Obecnie wykłada na University of Denver. [2002]