Zbigniew Werpechowski

1938; artysta i myśliciel, jeden z pionierów sztuki per­formance. Porzucił architekturę na Poli­technice Krakowskiej i formy przemysłowe na Akademii Sztuk Pięknych. Autor cyklu książek poświęconych teorii performance i sztuce współczesnej, ostatnio opublikował Wolność (2009). Sformułował hasło awan­gardowego konserwatyzmu. Mieszka i two­rzy w Sandomierzu.
Natchnienie (Projekt Polska)