Zdzisław Krasnodębski

(1953): socjolog i filozof społeczny, w latach od 1976 do 1991 wykładał socjologię teoretyczną i filozofię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1995 profesor Uniwersytetu w Bremie, a od 2001 także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Najważniejsze publikacje: Rozumienie ludzkiego zachowania: rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych (1986), Upadek idei postępu (1991), Postmodernistyczne rozterki kultury (1996), Demokracja peryferii (2003, 2. wydanie 2004), Drzemka rozsądnych (2006), Zmiana klimatu (2006). [2008]


Sposób na „selbstbewusste Mittelmacht”. Z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim rozmawia Jadwiga Emilewicz (Polak, Niemiec dwa bratanki)
Potrzebujemy poczucia własnej wartości, żeby polska kultura zaistniała w świecie. Z Profesorem Zdzisławem Krasnodębskim rozmawia Jan Filip Staniłko (Pokolenie Jana Pawła II o III Rzeczypospolitej) Pobierz plik