Liturgia dziejów

Okładka książki

Kraków 2016
Wydawca | Klub Jagielloński, Wydawnictwo M
Opracowanie graficzne | Dominika Bobulska
ISBN 978-83-8043-211-6
Liczba stron: 332

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966

Polski mesjanizm jest kluczem do zrozumienia dzieła Jana Pawła II. Nie da się właściwie pojąć papieskiej teologii historii, teologii cierpienia i teologii narodu bez kontekstu polskiej myśli romantycznej. Nauczanie Jana Pawła II jest przy tym finalną postacią naszego mesjanizmu, dzięki czemu samo stanowi klucz do jego właściwego odczytania.

Paweł Rojek sytuuje Jan Pawła II w długim pochodzie polskich mesjanistów, który nie utknął gdzieś w historii, lecz – ku przerażeniu Marii Janion – ciągnie się nadal przez nasze życie, porywając na sobą wciąż nowe pokolenia.
-- Grzegorz Górny, założyciel „Frondy”

Pytanie o związki Jana Pawła II z polskim mesjanizmem należy do gatunku niepokojących jeśli nie niebezpiecznych. W swojej błyskotliwej, znakomicie napisanej książce Paweł Rojek podejmuje imponującą próbę uporządkowania złożonego zjawiska mesjanizmu i proponuje oryginalną interpretację wielu istotnych wątków papieskiego nauczania.
-- Dariusz Karłowicz, „Teologia Polityczna”

To niewątpliwie jedna z najciekawszych książek ostatnich lat o Polsce, polskim katolicyzmie i Janie Pawle II. Możemy mieć nadzieję, że rozpocznie nową i ważną debatę na temat papieża i jego niezrealizowanych marzeń o Polsce.
-- o. prof. Jarosław Kupczak OP, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Ta książka po prostu czekała na swojego autora. Potrzebę podjęcia takich badań sygnalizowało od lat wiele osób, nikt jednak dotychczas nie pokusił się o ich przeprowadzenie.
-- prof. Rafał Łętocha, Uniwersytet Jagielloński

Cena książki: 39.90 zł
Koszt przesyłki: 4.75 zł

Autor: Paweł Rojek    

Książka niedostępna