Społeczeństwo teologiczne

Okładka książki

Kraków 2016
Wydawca | Klub Jagielloński, Wydawnictwo M
Opracowanie graficzne | Dominika Bobulska
ISBN 978-83-8043-212-3
Liczba stron: 414

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966

W tej książce przyglądamy się tysiącpięćdziesięcioletnim związkom między polskością a chrześcijaństwem. Analizujemy sens chrztu narodu, sarmacką maryjność, romantyczny mesjanizm, chrześcijański nacjonalizm, pisma przedwojennych mistyczek, nauczanie Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II, fenomen Solidarności, współczesny neomesjanizm i postulaty ruchu intronizacyjnego. Zastanawiamy się też, jakie mogą być dalsze losy polskiego eksperymentu teologiczno-politycznego.

Polska jest problemem filozoficznym. Tylko jeśli tak postawimy tę sprawę, będziemy mogli zrozumieć nasz los i skonfrontować się z naszym przeznaczeniem.
-- Wawrzyniec Rymkiewicz, Uniwersytet Warszawski, „Kronos”

W jaki sposób chrzest człowieka obejmuje jego państwo, a następnie – powstający w tym państwie naród? W jaki sposób dziedzictwo chrzcielne staje się tożsamością narodu, także w nowoczesności? Takie pytania powinniśmy sobie postawić zwłaszcza w roku tysiącpięćdziesięciolecia chrztu Polski. Ten tom jest dowodem, że nie wszyscy o tym zapomnieliśmy.
-- Paweł Milcarek, „Christianitas”

Główny nurt toczonych dzisiaj w Polsce dyskusji pomija problem transcendencji w życiu publicznym. Jest to ważna praca, gdyż usiłuje przywrócić naszej kulturze ten niezwykle istotny wymiar.
-- Stanisław Gałkowski, Akademia Ignatianum

Cena książki: 39.90 zł
Koszt przesyłki: 4.75 zł

Autor: Tomasz Rowiński     Błażej Skrzypulec     Sebastian Gałecki     Rafał Łętocha     Marek Kaplita     Piotr Popiołek     Juliusz Gałkowski     Marcin Majewski         Paweł Rzewuski     Michał Sokulski     Paweł Rojek     Jan Maciejewski    

Cena teki: 39,90 zł
Koszt przesyłki: 4,75 zł