Okładka Pressji

Musimy zrozumieć doświadczenie miejskości – zależności od innych ludzi, konieczności współpracy, polityczności w najbardziej pierwotnym sensie. Jest ono też szansą na przebudowanie naszej wspólnotowej wyobraźni, którą należy oprzeć na realnym doświadczeniu. W historii i kształcie polskich miast odbija się cały dramat i skomplikowanie ostatniego stulecia.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.75 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Chcemy więcej przede wszystkim od siebie, ale wiemy też, że na dużo więcej stać nasze państwo. Nie możemy dłużej tolerować bylejakości i bierności. Nadciąga rewolucja podmiotowości: zaczynamy sami definiować cele, do których dążymy, i przestajemy czekać, aż ktoś inny je za nas zrealizuje. Mieliśmy być pokoleniem Y, byliśmy pokoleniem przyblokowanej szansy, a będziemy pokoleniem odzyskanej podmiotowości.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.75 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Myśl Tischnera była metapolitycznym fundamentem polskiej opozycji, a on sam był prorokiem polskiej wolności. Gdzie tkwił błąd, który nie pozwolił mu być nie tylko prorokiem, ale i reformatorem? W meandrach jego biografii szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie udało nam się stworzyć państwa według wartości. W zawiłościach jego filozofii szukać będziemy odpowiedzi na pytanie ważniejsze: jak dzisiaj stworzyć takie państwo. Przed Państwem ks. Józef Tischner! Wszelkie niepodobieństwa do prawdziwych osób lub zdarzeń są przypadkowe.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.75 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Nacjonalizm miał być główną przeszkodą na drodze do modernizacji, synonimem zacofania i politycznego reakcjonizmu. Tymczasem to właśnie polscy nacjonaliści jako pierwsi w naszej historii podjęli próbę odpowiedzi na szalejącą wokół nowoczesność. Odsłaniamy nieznane oblicze polskiego nacjonalisty: chrześcijanina, modernizatora, rewolucjonisty.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.75 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Co się dzieje w Rosji? Czy agresja wobec Ukrainy jest początkiem nowej fazy imperialnej historii Rosji, czy może końcem wielonarodowego państwa rosyjskiego? Próbujemy pokazać, że współczesna Rosja staje się coraz bardziej krajem narodowym, co za tym idzie, rezygnuje z prawdziwych ambicji imperialnych. Zajęcie Krymu jest więc przedśmiertną konwulsją, a nie skurczem porodowym rosyjskiego imperium.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Stajemy po stronie pogardzanych przez liberalny mainstream i marginalizowanych przez kościelną hierarchię zwolenników intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Próbujemy zrozumieć, o co im chodzi, analizujemy teksty objawień, czytamy ich manifesty. Pokazujemy, że intronizacja jest oryginalnym polskim głosem w wielkich współczesnych debatach o teologii politycznej i postsekularyzmie. Trochę się boimy, że uznacie nas za wariatów.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Tożsamość to rezultat snucia opowieści. Kto tworzy tożsamość narodową? Artyści! Jeśli chcemy dowiedzieć się, w którą stronę zmierza polskość, musimy przyjrzeć się polskim powieściom, poezji i sztukom wizualnym. Pracownie artystów to prawdziwe laboratoria polskości.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Dzieła kardynała Wyszyńskiego i Witolda Gombrowicza stanowią wzajemnie swoją kontynuację i dopełnienie. Obaj żądali od Polaków tego samego: życia świadomego i poważnego, pełnego walki i pracy, odrzucenia odziedziczonych przesądów, podjęcia dziejowego wysiłku stworzenia się na nowo - stworzenia polskiej formy. Nie musimy wybierać między Wyszyńskim a Gombrowiczem, bo ten pierwszy zawiera drugiego. Jak duża matrioszka małą.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł
Kup E-book na woblink.com