Okładka Pressji

Wierzenia i praktyki katolików stanowią niemałe wyzwanie dla filozofii i antropologii. W tej tece przyglądamy się Eucharystii z najrozmaitszych perspektyw: antropologicznej, religioznawczej, socjologicznej, psychoanalitycznej, teologicznej, estetycznej, metafizycznej i historyczno-ideowej. Próbujemy przywrócić właściwe rozumienie rytuału, analizujemy posoborowe reformy liturgicznych, szukamy właściwej formuły sztuki sakralnej. Publikujemy obszerny blok z współczesnymi dyskusjami filozoficznymi o transsubstancjacji, ze sławnymi tekstami G.E.M. Ascombe i Michaela Dummetta na czele. W Krakowskim Kredensie rozmawiamy z Zbigniewem Warpechowskim, twórcą hasła awangardowego konserwatyzmu, publikujemy także tekst z archiwum mesjanisty Jerzego Brauna i dyskusję o ekonomii trynitarnej i dziesiątki recenzji. 

Cena teki: 25.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Co nam mówi Londyn? Jaką wartość może mieć dziś dla nas dziedzictwo ideowe Drugiej Wielkiej Emigracji? Uważamy, że to dziedzictwo Polskiego Londynu powinno stać się fundamentem nowej Polski. Jest tam wszystko: podmiotowość, federalizm, republikanizm i oczywiście mesjanizm. Na emigracji polska myśl rozwijana była bez skrępowania, właściwego dla PRL, tam zachowana została też ciągłość z II RP. W tece przedstawiamy nie tylko aktualność Polskiego Londynu, lecz także formułujemy program badań życia codziennego emigracji oraz eksplorujemy intelektualne marginesy - twórczość zapomnianych londyńskich mesjanistów. Publikujemy także - pierwszy raz w wolnej Polsce - trzy broszury wyjaśniające sens emigracji, w tym program udziału Polaków w III wojnie światowej płk. Zygmunta Czarneckiego. Prócz tego Krakowski Kredens z dawno zmarłym Zygmuntem Nowakowskim, mapa Polskiego Londynu, a także dwanaście polemik i niepublikowany tekst mesjanisty Jerzego Brauna o Stanisławie Brzozowskim.

Cena teki: 25.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

 

W tece próbujemy sformułować zasady chrześcijańskiej ekonomii. Ekonomia musi się opierać na jakiejś wizji człowieka. Chrześcijanie wierzą, że to, kim jest człowiek, najpełniej wyraża ich religia. Skoro człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a Bóg jest Trójcą, to znaczy, że to właśnie dogmat trynitarny ujawnia, jaka jest ludzka natura. Wobec tego trynitrarna wizja człowieka powinna stać się podstawą nauki ekonomii. Taka wizja - jak wskazujemy - wymaga między innymi poszerzenia pojęć wymiany i zysku. W ten sposób można, za Benedyktem XVI, dokonać zasadniczej korekty założeń nowożytnej ekonomii. Prócz tego w tece publikujemy teksty o ordoliberalizmie, dyskusję wokół naszej papieskiej teki, blok tekstów z filozofii religii i eseje o Boidudzie, powieści Jakuba Lubelskiego. 

Cena teki: 17.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

W ostatnich latach doszło w Polsce do niespodziewanego powrotu mesjanizmu. W latach dziewięćdziesiątych mogło się wydawać, że nastąpił w końcu „koniec paradygmatu romantycznego”, tymczasem mesjanizm, będący kluczową kategorią polskiego romantyzmu, wrócił na początku XXI wieku, zarówno w dyskusjach intelektualnych, jak i w literaturze oraz w potocznym myśleniu. Trudno nie czuć pewnej satysfakcji, że wbrew zabiegom grabarzy polskiej duszy znaczna część Polaków myśli i czuje w tradycyjnych polskich kategoriach. Wydaje się nam jednak, że współczesna recepcja mesjanizmu jest dość jednostronna. W najnowszej tece formułujemy teorię „mesjanizmu integralnego”, która łączy trzy wymiary: pasjonizm, czyli przekonanie o sensowności cierpienia zbiorowego, misjonizm, czyli wiarę w misję narodów, i millenaryzm, czyli pragnienie budowania bardziej ludzkiego i bardziej Bożego świata. Ta ostatnia idea ma wyraźnie pozytywny charakter i może stanowić fundament dla polskiej modernizacji. Krytycznie, lecz z szacunkiem przyglądamy się współczesnemu neomesjanizmowi środowiska  pisma „Czterdzieśći i Cztery”. Przypominamy postaci wybitnych mesjanistów – Jerzego Brauna i Włodzimierza Sołowjowa, przedrukowujemy podziemną broszurę mesjanistyczną Jacka Bartyzela. Prócz tego publikujemy głośny postsekularny tekst Jurgena Habermasa wraz z polemikami, ogłaszamy wiersze, polemiki oraz liczne recenzje książek i czasopism.

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

„Posteuropa” – tak nazywamy formację, która powstała na gruzach oświeceniowego projektu, mającego zastąpić na naszym kontynencie chrześcijaństwo. Formacja ta faktycznie nie jest może chrześcijańska, nie jest też jednak sekularna. Posteuropa jest przede wszystkim heterogeniczna. Omawiamy europejską różnorodność na poziomie geograficznym (Witold Wilczyński), instytucjonalnym (Krzysztof Szczerski), dyskursywnym (Wojciech Czabanowski, Piotr Sawczyński) i symbolicznym (Wojciech Łysek). Skoro Posteuropa nie jest jednolicie sekularna i oświeceniowa, to jak powinniśmy się w niej urządzić? Należy najpierw zadomowić się w tym kryształowym pałacu (Karol Wilczyński) i rozpocząć powolny marsz przez instytucje (Paweł Rojek). Nie jest to oczywiście proste, jak pokazuje głośny przed laty przypadek  Buttiglionego (Błażej Skrzypulec), jednak jeśli nie podejmiemy gry o Europę, niechybnie zginiemy (Grzegorz Lewicki). Zawsze możemy też liczyć na pomoc sługi Bożego Roberta Schumana (Paweł Kostecki). Prócz tego w Krakowskim Kredensie przedstawiamy detektywistyczną opowieść o pobycie Włodzimierza Sołowjowa w Krakowie, publikujemy wywiad o Norwidzie, eseje o Szekspirze i Ziemkiewiczu oraz bloki tekstów o granicach twórczości artystycznej, kulturze pamięci, środkowoeuropejskich think-tankach i filozofii rosyjskiej. W Repressjach dyskusja o tece papieskiej, w Kompressjach recenzje książek, a w Perssykopie omówienia czasopism. 

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Formułujemy nowy program prawicowego heterointelektualizmu: należy interesować się lewicą, mówić jej językiem i korzystać z jej idei. W ten sposób można w nowy sposób wyrazić konserwatywne wartości, skutecznie bronić ich we współczesnym świecie i znaleźć nowych sojuszników.

Michał Zabdyr-Jamróz formułuje kluczową ideę teki: z ideami jest tak jak z genami - udana intelektualna prokreacja wymaga wymiany między ideowymi płciami, czyli prawicą i lewicą. W pierwszej części, zatytułowanej "Prawy do lewego", próbujemy zbadać, jak idee lewicowe mogą się przydać prawicy. Grzegorz Lewicki nawołuje do używania języka teorii krytycznej, Błażej Skrzypulec wykorzystuje teorię Bruno Latoura do krytyki aborcji, Marek Przychodzeń porównuje Marksa i Arystotelesa, a Paweł Rojek - Stalina i Platona. Przyglądamy się też ideom Sławomira Sierakowskiego i praktyce państwa opiekuńczego w Szwecji.

W drugiej części opisujemy odwrotny ruch: "Lewy do prawego". Michał Pospiszyl starannie analizuje fenomen lewicowego zainteresowania religiją a Jan Maciejewski prowokacyjnie pisze o nawróceniu Stanisława Brzozowskiego.

Prócz tego w nowej tece zastanawiamy się nad możliwością wyjścia poza spór lewica-prawica (Wojciech Czabanowski i Błażej Skrzypulec), badamy możliwość współpracy politycznej (Adolf Romański i Łukasz Maślanka) i formułujemy z pomocą naszych lewicowych przyjaciół z "Obywatela" (Krzysztof Wołodźko, Remigiusz Okraska) kanon lektur polskiego lewicowca. W Krakowskim Kredensie rozmawiamy z Hieronimem Kubiakiem, jednym z przywódców PRL, a dziś szefem lewicowej Kuźnicy. W tece publikujemy też blok tekstów poświęconych Solidarności, w tym debatę wokół książki Pawła Rojka, opowiadania, wiersze w wyborze Krzysztofa Koehlera i szkic Jakuba Lubelskiego o Jerzym Pilchu.

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Nowa teka Pressji „Zabiliśmy Proroka” poświęcona jest dziedzictwu JP2. Pokazujemy, że duchowe i intelektualne przesłanie Papieża zostało w Polsce niezrozumiane, zignorowane lub wprost odrzucone. Dotyczy to przy tym przede wszystkim katolickiego establishmentu – począwszy od hierarchów, skończywszy na świeckich publicystach.

Główny blok teki tworzy pięć mocnych tekstów. Krzysztof Mazur analizuje porażkę JP2 w Polsce w 1991 roku, gdy dwaj przywódcy duchowi III RP − Leszek Kołakowski i Czesław Miłosz, a za nimi media i zwykli ludzie, wyraźnie odrzucili przesłanie Papieża. Paweł Rojek porównuje sformułowane przez Grzegorza Górnego hasło „4R”, czyli „religia, rynek, rozsądek, rodzina”, z nauczaniem JP2, któremu chodziło raczej o to, by ludzie stali się kapłanami, prorokami i królami. Marcin Kędzierski wykazuje zasadniczą błędność dominującej liberalnej interpretacji nauczania Papieża, która wskazuje na jego zgodę na kapitalizm, a Marek Przychodzeń argumentuje, że nie da się pogodzić nauczania papieskiego z dominującym obecnie modelem demokracji. Jest to wyraźny zwrot przeciwko szkole Michaela Novaka, Richarda Neuhausa i Macieja Zięby. Wreszcie Michał Łuczewski pokazuje, jak zignorowaliśmy papieski mesjanizm, który był główną inspiracją pontyfikatu. W nowej tece także wiele innych tekstów poświęconych Papieżowi, w szczególności jego wizji Kościoła, kultury i nauki, pierwszy wywiad z Janem Pawłem II po beatyfikacji i przegląd 22 książek o tematyce papieskiej.

Prócz tego w nowych Pressajch opublikowaliśmy wykład Jarosława Kaczyńskiego i polemikę Jana Woleńskiego, blok tekstów o Leo Straussie oraz dyskusję wokół naszej niedawnej teki o Solidarności.

W tece opublikowaliśmy 22 recenzje książek i czasopism, nie licząc książek o papieżu omówionych w Papieskich Kremówkach. Prócz tego zamieściliśmy wiersze w wyborze Krzysztofa Koehlera, wspomnienia z łagrów i relację z Parlamentu Europejskiego. Zdjęcia pomników papieskich otrzymaliśmy od Kazimierza Ożoga. 314 stron, publikowały w niej łącznie 45 osób, w tym 17 członków Klubu Jagiellońskiego.

Przeczytaj recenzję tej teki, którą w Rzeczpospolitej opublikował Filip Memches.

NAKŁAD WYCZERPANY - teka dostępna w formie elektronicznej
Kup E-book na woblink.com

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Podjęliśmy próbę sformułowania nowej definicji idei polskiej. Wojciech Czabanowski i Miron Kwiatkowski wyróżniają polski etnos, etos i eidos. Ideą, czyli eidosem Polski jest wolność. Wątek ten rozwijają w swoich tekstach Błażej Skrzypulec, Marek Przychodzeń i Karol Kleczka. Prócz tego wskazujemy, że idea polskiej wolności stanowiła treść naszej polityki zagranicznej. Opublikowaliśmy dossier materiałów dotyczących przedwojennego prometeizmu i wschodniej polityki Lecha Kaczyńskiego, m.in. wypowiedzi azerbejdżańskich, rosyjskich i gruzińskich autorów. Przedrukowaliśmy też programowy tekst Tadeusza Schaetzla z 1933 roku, opatrzony notą prof. Marka Kornata. Następne dwa bloki tekstów poświęcone są Białorusi i Litwie. Opublikowaliśmy i skomentowaliśmy manifest nowej prawicy białoruskiej i wystąpienie Saulisa Drazdauskasa dotyczące stosunków polsko-litewskich. W tece zamieściliśmy też ważny artykuł Jadwigi Staniszkis wraz z dyskusją redakcyjną oraz gorącą debatę wokół nowej książki Murraya Rothbarda. W dziale Krakowski Kredens ukazała się obszerna rozmowa z Bronisławem Łagowskim, w której opowiada on o swojej biografii i wyborach politycznych. W tej tece znalazło się wiele polemik, swoje głosy dotyczące tekstów z poprzednich tek opublikowali m.in. Bronisław Wildstein i Miłowit Kuniński. Zamieściliśmy 23 recenzje książek, filmów i czasopism. Prócz tego opublikowaliśmy wiersze w wyborze prof. Krzysztofa Koehlera, kilka opowiadań i felietony. Ilustracje do teki dostarczył Grzegorz Eryk Sarmacki. Teka ma 379 stron, publikowały w niej łącznie 63 osoby, w tym 12 członków Klubu Jagiellońskiego.

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna