Okładka Pressji

Stajemy po stronie pogardzanych przez liberalny mainstream i marginalizowanych przez kościelną hierarchię zwolenników intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Próbujemy zrozumieć, o co im chodzi, analizujemy teksty objawień, czytamy ich manifesty. Pokazujemy, że intronizacja jest oryginalnym polskim głosem w wielkich współczesnych debatach o teologii politycznej i postsekularyzmie. Trochę się boimy, że uznacie nas za wariatów.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Tożsamość to rezultat snucia opowieści. Kto tworzy tożsamość narodową? Artyści! Jeśli chcemy dowiedzieć się, w którą stronę zmierza polskość, musimy przyjrzeć się polskim powieściom, poezji i sztukom wizualnym. Pracownie artystów to prawdziwe laboratoria polskości.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Dzieła kardynała Wyszyńskiego i Witolda Gombrowicza stanowią wzajemnie swoją kontynuację i dopełnienie. Obaj żądali od Polaków tego samego: życia świadomego i poważnego, pełnego walki i pracy, odrzucenia odziedziczonych przesądów, podjęcia dziejowego wysiłku stworzenia się na nowo - stworzenia polskiej formy. Nie musimy wybierać między Wyszyńskim a Gombrowiczem, bo ten pierwszy zawiera drugiego. Jak duża matrioszka małą.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Wierzenia i praktyki katolików stanowią niemałe wyzwanie dla filozofii i antropologii. W tej tece przyglądamy się Eucharystii z najrozmaitszych perspektyw: antropologicznej, religioznawczej, socjologicznej, psychoanalitycznej, teologicznej, estetycznej, metafizycznej i historyczno-ideowej. Próbujemy przywrócić właściwe rozumienie rytuału, analizujemy posoborowe reformy liturgicznych, szukamy właściwej formuły sztuki sakralnej. Publikujemy obszerny blok z współczesnymi dyskusjami filozoficznymi o transsubstancjacji, ze sławnymi tekstami G.E.M. Ascombe i Michaela Dummetta na czele. W Krakowskim Kredensie rozmawiamy z Zbigniewem Warpechowskim, twórcą hasła awangardowego konserwatyzmu, publikujemy także tekst z archiwum mesjanisty Jerzego Brauna i dyskusję o ekonomii trynitarnej i dziesiątki recenzji. 

Cena teki: 25.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

Co nam mówi Londyn? Jaką wartość może mieć dziś dla nas dziedzictwo ideowe Drugiej Wielkiej Emigracji? Uważamy, że to dziedzictwo Polskiego Londynu powinno stać się fundamentem nowej Polski. Jest tam wszystko: podmiotowość, federalizm, republikanizm i oczywiście mesjanizm. Na emigracji polska myśl rozwijana była bez skrępowania, właściwego dla PRL, tam zachowana została też ciągłość z II RP. W tece przedstawiamy nie tylko aktualność Polskiego Londynu, lecz także formułujemy program badań życia codziennego emigracji oraz eksplorujemy intelektualne marginesy - twórczość zapomnianych londyńskich mesjanistów. Publikujemy także - pierwszy raz w wolnej Polsce - trzy broszury wyjaśniające sens emigracji, w tym program udziału Polaków w III wojnie światowej płk. Zygmunta Czarneckiego. Prócz tego Krakowski Kredens z dawno zmarłym Zygmuntem Nowakowskim, mapa Polskiego Londynu, a także dwanaście polemik i niepublikowany tekst mesjanisty Jerzego Brauna o Stanisławie Brzozowskim.

Cena teki: 25.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł
Kup E-book na woblink.com

Okładka Pressji

 

W tece próbujemy sformułować zasady chrześcijańskiej ekonomii. Ekonomia musi się opierać na jakiejś wizji człowieka. Chrześcijanie wierzą, że to, kim jest człowiek, najpełniej wyraża ich religia. Skoro człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a Bóg jest Trójcą, to znaczy, że to właśnie dogmat trynitarny ujawnia, jaka jest ludzka natura. Wobec tego trynitrarna wizja człowieka powinna stać się podstawą nauki ekonomii. Taka wizja - jak wskazujemy - wymaga między innymi poszerzenia pojęć wymiany i zysku. W ten sposób można, za Benedyktem XVI, dokonać zasadniczej korekty założeń nowożytnej ekonomii. Prócz tego w tece publikujemy teksty o ordoliberalizmie, dyskusję wokół naszej papieskiej teki, blok tekstów z filozofii religii i eseje o Boidudzie, powieści Jakuba Lubelskiego. 

Cena teki: 17.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

W ostatnich latach doszło w Polsce do niespodziewanego powrotu mesjanizmu. W latach dziewięćdziesiątych mogło się wydawać, że nastąpił w końcu „koniec paradygmatu romantycznego”, tymczasem mesjanizm, będący kluczową kategorią polskiego romantyzmu, wrócił na początku XXI wieku, zarówno w dyskusjach intelektualnych, jak i w literaturze oraz w potocznym myśleniu. Trudno nie czuć pewnej satysfakcji, że wbrew zabiegom grabarzy polskiej duszy znaczna część Polaków myśli i czuje w tradycyjnych polskich kategoriach. Wydaje się nam jednak, że współczesna recepcja mesjanizmu jest dość jednostronna. W najnowszej tece formułujemy teorię „mesjanizmu integralnego”, która łączy trzy wymiary: pasjonizm, czyli przekonanie o sensowności cierpienia zbiorowego, misjonizm, czyli wiarę w misję narodów, i millenaryzm, czyli pragnienie budowania bardziej ludzkiego i bardziej Bożego świata. Ta ostatnia idea ma wyraźnie pozytywny charakter i może stanowić fundament dla polskiej modernizacji. Krytycznie, lecz z szacunkiem przyglądamy się współczesnemu neomesjanizmowi środowiska  pisma „Czterdzieśći i Cztery”. Przypominamy postaci wybitnych mesjanistów – Jerzego Brauna i Włodzimierza Sołowjowa, przedrukowujemy podziemną broszurę mesjanistyczną Jacka Bartyzela. Prócz tego publikujemy głośny postsekularny tekst Jurgena Habermasa wraz z polemikami, ogłaszamy wiersze, polemiki oraz liczne recenzje książek i czasopism.

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

„Posteuropa” – tak nazywamy formację, która powstała na gruzach oświeceniowego projektu, mającego zastąpić na naszym kontynencie chrześcijaństwo. Formacja ta faktycznie nie jest może chrześcijańska, nie jest też jednak sekularna. Posteuropa jest przede wszystkim heterogeniczna. Omawiamy europejską różnorodność na poziomie geograficznym (Witold Wilczyński), instytucjonalnym (Krzysztof Szczerski), dyskursywnym (Wojciech Czabanowski, Piotr Sawczyński) i symbolicznym (Wojciech Łysek). Skoro Posteuropa nie jest jednolicie sekularna i oświeceniowa, to jak powinniśmy się w niej urządzić? Należy najpierw zadomowić się w tym kryształowym pałacu (Karol Wilczyński) i rozpocząć powolny marsz przez instytucje (Paweł Rojek). Nie jest to oczywiście proste, jak pokazuje głośny przed laty przypadek  Buttiglionego (Błażej Skrzypulec), jednak jeśli nie podejmiemy gry o Europę, niechybnie zginiemy (Grzegorz Lewicki). Zawsze możemy też liczyć na pomoc sługi Bożego Roberta Schumana (Paweł Kostecki). Prócz tego w Krakowskim Kredensie przedstawiamy detektywistyczną opowieść o pobycie Włodzimierza Sołowjowa w Krakowie, publikujemy wywiad o Norwidzie, eseje o Szekspirze i Ziemkiewiczu oraz bloki tekstów o granicach twórczości artystycznej, kulturze pamięci, środkowoeuropejskich think-tankach i filozofii rosyjskiej. W Repressjach dyskusja o tece papieskiej, w Kompressjach recenzje książek, a w Perssykopie omówienia czasopism. 

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna