Okładka Pressji

Solidarność w przedziwny sposób łączyła ze sobą niespójne symbole i zarazem opierała się na symbolach religijnych. Symbolika Sali BHP pokazuje, że Solidarność była postmodernistyczna, bo łączyła w sobie niewspółmierne dyskursy. Z kolei symbolika Bramy wskazuje, że Solidarność miała naturę katolicką. Te dwie cechy nie wykluczają się wzajemnie, a nawet wzajemnie się warunkują.

Paweł Rojek

Posłuchaj, co o tej tece powiedziała Jadwiga Staniszkis i przeczytaj, co o niej napisał Bronisław Wildstein.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Jeśli Sorokin ma rację i rzeczywiście na naszych oczach wahadło dziejów zaczęło wychylać się w kierunku tradycyjnych wartości duchowych, to dziwnym zrządzeniem losu znaleźliśmy się dziś w awangardzie cywilizacji zachodniej. Musimy jedynie wyrzucić z naszych głów tezę, że ta część Europy jest regionem peryferyjnym, po którym jeszcze raz musi przejechać walec historii, by zaprowadzić normalność. Tezę, że chcąc reformować nasze państwo i rozwijać gospodarkę, musimy przyjąć cały dorobek kulturowy Zachodu, w tym także pustkę konsumpcjonizmu. Przeciwnie, nasza sytuacja jest o niebo lepsza, niż zakładają zwolennicy tego poglądu. Stokroć dogodniej jest bowiem budować silne państwo i mocną gospodarkę na zdrowych podstawach społecznych, niż żyć w poczuciu konieczności zapadania się w grzęzawisko hiperkonsumpcjonizmu. Odwagi, przyszłość jest tu!

Krzysztof Mazur

Przeczytaj recenzję tej teki, którą w Rzeczpospolitej opublikował Bronisław Wildstein, i przejrzyj omówienie z Dziennika Polskiego.

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Świat natury jest więc w tym sensie prawdziwy, że odkrywa, kładąc nam przed oczy niezależnie od naszej woli to, co wzbudza w nas podziw, i nie pozwala tego zakłamać. Każdego człowieka można oszukać (bardzo zresztą prostymi metodami) na dwa kardynalne sposoby: przypisać mu zbyt małe lub zbyt duże znaczenie; uczynić z niego najpodlejszą z kreatur lub boga. Kontakt z przyrodą obnaża zaś obydwa kłamstwa i pozwala przeżyć piękno prawdy o człowieku, jako istocie średniego kalibru, zdolnej zarówno do działania, jak i zdziwienia.

Kamil Sokołowski

Cena teki: 10.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Niezwykle rzadko zdarzają się takie momenty w dziejach wspólnot politycznych, które mają naprawdę historyczne znaczenie, a do tego stanowią spełnienie snów wielu pokoleń. Chwile przełomów są realizacją marzeń i są tym radośniejsze, im mniej realne wydawało się wcześniej osiągnięcie celu. Dwadzieścia lat temu potomkowie sejmikujących obywateli, potomkowie włościan spod Racławic, potomkowie żołnierzy września i żołnierzy wyklętych, rodacy Jana Pawła II odzyskali własne państwo. Coś, co stanowiło największe, utopijne marzenie, coś, o co przez lata walczono i o co modlono się, zostało osiągnięte. W wielu polskich domach w jak sennym marzeniu wyobrażano sobie moment odzyskania własnego państwa i odzyskania wolności jako chwilę największej radości. Jako moment tak szczęśliwy, że konieczne będzie udanie się w pielgrzymki dziękczynne na Jasną Górę i do Ostrej Bramy.

Arkady Rzegocki

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Spośród wszystkich sporów, jakie towarzyszą nam w przybliżeniu od przełomu stuleci, żaden nie wydaje się tak fundamentalny, z jednej z strony, i w takim samym stopniu trudny do zakończenia porozumieniem, z drugiej strony, jak ten dotyczący bioetyki. Podstawowy powód dla obydwu spostrzeżeń jest ten sam: bioetyka dotyka tego, czym jest człowiek, istota ludzka, osoba. Przyjrzyjmy się tym problemom bliżej.

Maciej Brachowicz

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Problem sprawiedliwości jest problemem normowania naszych zachowań bez względu na to, czy chodzi o skrajne ubóstwo i głód, politykę podatkową państwa, spory zbiorowe czy prawną regulację drażliwych kwestii etycznych. Decydując się na podjęcie problemu sprawiedliwości, sięgamy zatem do jej genealogii oraz badamy współczesne przejawy w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. Na czym polega sprawiedliwa kara? Czy zaszłe niesprawiedliwości mogą ulec przedawnieniu? Jakim intuicyjnym rozumieniem sprawiedliwości kieruje się współczesny Polak w wyborze swoich politycznych preferencji? Czy kraje silniejsze mają obowiązek pomocy słabszym? To tylko niektóre z problemów podjętych przez tych autorów, którzy wbrew propozycjom terapeutycznego zamilknięcia wobec sprawiedliwości ważyli się pojęcie to ponownie wprząść do publicznej dyskusji.

Anna Krzynówek

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Sto lat temu między Lwowem a Wenecją kursowały dwa pociągi, jak wspomina Jurij Andruchowicz, jeden jechał przez Wiedeń i Innsbruck, drugi przez Budapeszt i Belgrad. Dziś nie tylko nie ma tych połączeń kolejowych, ale nie ma też tamtej Europy, pogrzebanej w dwóch wielkich wojnach. Choć żyjemy w czasach globalizacji, integracji i znoszenia granic czasowo-przestrzennych, paradoksalnie oddalamy się często od najbliższych sąsiadów. […] Im bardziej chcemy zaś „powrócić” na Zachód, tym bardziej odwracamy się plecami od Wschodu, wstydzimy się oglądać za siebie, żebyśmy przypadkiem nie zamarli w kamienie. Tymczasem Wschód wcale nie skamieniał, wciąż fascynuje i poza swym sowieckim dziedzictwem ostatniego stulecia posiada bogatą i jakże różnorodną kulturę. Nasza wiedza o tej części świata, o naszych wschodnich sąsiadach, jest uderzająco mała. Zdecydowaliśmy się więc ten numer kwartalnika „Pressje” w całości poświęcić tematyce Wschodu, by przybliżyć trochę ten bliski i zarazem daleki nam obszar ziemi.

Marta Soniewicka

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Żyjemy w ciekawym miejscu i ciekawych czasach: pan premier nie może posłać nas do piekła, a ksiądz biskup – do więzienia. Przyglądając się historii faktów i historii idei, trzeba stwierdzić, że nie jest to wcale sytuacja typowa. […] Co więcej, zamieszkujemy wyjątkowo interesujący skrawek tego miejsca i wycinek owych czasów. Taki mianowicie, w którym ksiądz biskup – mimo istnienia wspominanego rozdziału – może wpływać w sposób istotny na losy pana premiera, a premier – na losy biskupa. Na naszym podwórku pytanie, jak właściwie poukładać stosunki między państwem a Kościołem, nie jest trzeciorzędną zagadką teoretyczną […].Gdybyśmy byli nieco bardziej frywolni, poświęcilibyśmy zapewne niniejszy numer „Pressji” na przedstawienie sposobu doskonałego i wieczystego uregulowania stosunków między państwem i Kościołem. Niestety, zamiast tego proponujemy jedynie kilkanaście artykułów, ukazujących historyczne i współczesne, teoretyczne i praktyczne, ogólne i szczegółowe kwestie z tego zakresu.

Kamil Sokołowski

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł