Okładka Pressji

Formułujemy nowy program prawicowego heterointelektualizmu: należy interesować się lewicą, mówić jej językiem i korzystać z jej idei. W ten sposób można w nowy sposób wyrazić konserwatywne wartości, skutecznie bronić ich we współczesnym świecie i znaleźć nowych sojuszników.

Michał Zabdyr-Jamróz formułuje kluczową ideę teki: z ideami jest tak jak z genami - udana intelektualna prokreacja wymaga wymiany między ideowymi płciami, czyli prawicą i lewicą. W pierwszej części, zatytułowanej "Prawy do lewego", próbujemy zbadać, jak idee lewicowe mogą się przydać prawicy. Grzegorz Lewicki nawołuje do używania języka teorii krytycznej, Błażej Skrzypulec wykorzystuje teorię Bruno Latoura do krytyki aborcji, Marek Przychodzeń porównuje Marksa i Arystotelesa, a Paweł Rojek - Stalina i Platona. Przyglądamy się też ideom Sławomira Sierakowskiego i praktyce państwa opiekuńczego w Szwecji.

W drugiej części opisujemy odwrotny ruch: "Lewy do prawego". Michał Pospiszyl starannie analizuje fenomen lewicowego zainteresowania religiją a Jan Maciejewski prowokacyjnie pisze o nawróceniu Stanisława Brzozowskiego.

Prócz tego w nowej tece zastanawiamy się nad możliwością wyjścia poza spór lewica-prawica (Wojciech Czabanowski i Błażej Skrzypulec), badamy możliwość współpracy politycznej (Adolf Romański i Łukasz Maślanka) i formułujemy z pomocą naszych lewicowych przyjaciół z "Obywatela" (Krzysztof Wołodźko, Remigiusz Okraska) kanon lektur polskiego lewicowca. W Krakowskim Kredensie rozmawiamy z Hieronimem Kubiakiem, jednym z przywódców PRL, a dziś szefem lewicowej Kuźnicy. W tece publikujemy też blok tekstów poświęconych Solidarności, w tym debatę wokół książki Pawła Rojka, opowiadania, wiersze w wyborze Krzysztofa Koehlera i szkic Jakuba Lubelskiego o Jerzym Pilchu.

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Nowa teka Pressji „Zabiliśmy Proroka” poświęcona jest dziedzictwu JP2. Pokazujemy, że duchowe i intelektualne przesłanie Papieża zostało w Polsce niezrozumiane, zignorowane lub wprost odrzucone. Dotyczy to przy tym przede wszystkim katolickiego establishmentu – począwszy od hierarchów, skończywszy na świeckich publicystach.

Główny blok teki tworzy pięć mocnych tekstów. Krzysztof Mazur analizuje porażkę JP2 w Polsce w 1991 roku, gdy dwaj przywódcy duchowi III RP − Leszek Kołakowski i Czesław Miłosz, a za nimi media i zwykli ludzie, wyraźnie odrzucili przesłanie Papieża. Paweł Rojek porównuje sformułowane przez Grzegorza Górnego hasło „4R”, czyli „religia, rynek, rozsądek, rodzina”, z nauczaniem JP2, któremu chodziło raczej o to, by ludzie stali się kapłanami, prorokami i królami. Marcin Kędzierski wykazuje zasadniczą błędność dominującej liberalnej interpretacji nauczania Papieża, która wskazuje na jego zgodę na kapitalizm, a Marek Przychodzeń argumentuje, że nie da się pogodzić nauczania papieskiego z dominującym obecnie modelem demokracji. Jest to wyraźny zwrot przeciwko szkole Michaela Novaka, Richarda Neuhausa i Macieja Zięby. Wreszcie Michał Łuczewski pokazuje, jak zignorowaliśmy papieski mesjanizm, który był główną inspiracją pontyfikatu. W nowej tece także wiele innych tekstów poświęconych Papieżowi, w szczególności jego wizji Kościoła, kultury i nauki, pierwszy wywiad z Janem Pawłem II po beatyfikacji i przegląd 22 książek o tematyce papieskiej.

Prócz tego w nowych Pressajch opublikowaliśmy wykład Jarosława Kaczyńskiego i polemikę Jana Woleńskiego, blok tekstów o Leo Straussie oraz dyskusję wokół naszej niedawnej teki o Solidarności.

W tece opublikowaliśmy 22 recenzje książek i czasopism, nie licząc książek o papieżu omówionych w Papieskich Kremówkach. Prócz tego zamieściliśmy wiersze w wyborze Krzysztofa Koehlera, wspomnienia z łagrów i relację z Parlamentu Europejskiego. Zdjęcia pomników papieskich otrzymaliśmy od Kazimierza Ożoga. 314 stron, publikowały w niej łącznie 45 osób, w tym 17 członków Klubu Jagiellońskiego.

Przeczytaj recenzję tej teki, którą w Rzeczpospolitej opublikował Filip Memches.

NAKŁAD WYCZERPANY - teka dostępna w formie elektronicznej
Kup E-book na woblink.com

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Podjęliśmy próbę sformułowania nowej definicji idei polskiej. Wojciech Czabanowski i Miron Kwiatkowski wyróżniają polski etnos, etos i eidos. Ideą, czyli eidosem Polski jest wolność. Wątek ten rozwijają w swoich tekstach Błażej Skrzypulec, Marek Przychodzeń i Karol Kleczka. Prócz tego wskazujemy, że idea polskiej wolności stanowiła treść naszej polityki zagranicznej. Opublikowaliśmy dossier materiałów dotyczących przedwojennego prometeizmu i wschodniej polityki Lecha Kaczyńskiego, m.in. wypowiedzi azerbejdżańskich, rosyjskich i gruzińskich autorów. Przedrukowaliśmy też programowy tekst Tadeusza Schaetzla z 1933 roku, opatrzony notą prof. Marka Kornata. Następne dwa bloki tekstów poświęcone są Białorusi i Litwie. Opublikowaliśmy i skomentowaliśmy manifest nowej prawicy białoruskiej i wystąpienie Saulisa Drazdauskasa dotyczące stosunków polsko-litewskich. W tece zamieściliśmy też ważny artykuł Jadwigi Staniszkis wraz z dyskusją redakcyjną oraz gorącą debatę wokół nowej książki Murraya Rothbarda. W dziale Krakowski Kredens ukazała się obszerna rozmowa z Bronisławem Łagowskim, w której opowiada on o swojej biografii i wyborach politycznych. W tej tece znalazło się wiele polemik, swoje głosy dotyczące tekstów z poprzednich tek opublikowali m.in. Bronisław Wildstein i Miłowit Kuniński. Zamieściliśmy 23 recenzje książek, filmów i czasopism. Prócz tego opublikowaliśmy wiersze w wyborze prof. Krzysztofa Koehlera, kilka opowiadań i felietony. Ilustracje do teki dostarczył Grzegorz Eryk Sarmacki. Teka ma 379 stron, publikowały w niej łącznie 63 osoby, w tym 12 członków Klubu Jagiellońskiego.

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Solidarność w przedziwny sposób łączyła ze sobą niespójne symbole i zarazem opierała się na symbolach religijnych. Symbolika Sali BHP pokazuje, że Solidarność była postmodernistyczna, bo łączyła w sobie niewspółmierne dyskursy. Z kolei symbolika Bramy wskazuje, że Solidarność miała naturę katolicką. Te dwie cechy nie wykluczają się wzajemnie, a nawet wzajemnie się warunkują.

Paweł Rojek

Posłuchaj, co o tej tece powiedziała Jadwiga Staniszkis i przeczytaj, co o niej napisał Bronisław Wildstein.

Cena teki: 20.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Jeśli Sorokin ma rację i rzeczywiście na naszych oczach wahadło dziejów zaczęło wychylać się w kierunku tradycyjnych wartości duchowych, to dziwnym zrządzeniem losu znaleźliśmy się dziś w awangardzie cywilizacji zachodniej. Musimy jedynie wyrzucić z naszych głów tezę, że ta część Europy jest regionem peryferyjnym, po którym jeszcze raz musi przejechać walec historii, by zaprowadzić normalność. Tezę, że chcąc reformować nasze państwo i rozwijać gospodarkę, musimy przyjąć cały dorobek kulturowy Zachodu, w tym także pustkę konsumpcjonizmu. Przeciwnie, nasza sytuacja jest o niebo lepsza, niż zakładają zwolennicy tego poglądu. Stokroć dogodniej jest bowiem budować silne państwo i mocną gospodarkę na zdrowych podstawach społecznych, niż żyć w poczuciu konieczności zapadania się w grzęzawisko hiperkonsumpcjonizmu. Odwagi, przyszłość jest tu!

Krzysztof Mazur

Przeczytaj recenzję tej teki, którą w Rzeczpospolitej opublikował Bronisław Wildstein, i przejrzyj omówienie z Dziennika Polskiego.

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Świat natury jest więc w tym sensie prawdziwy, że odkrywa, kładąc nam przed oczy niezależnie od naszej woli to, co wzbudza w nas podziw, i nie pozwala tego zakłamać. Każdego człowieka można oszukać (bardzo zresztą prostymi metodami) na dwa kardynalne sposoby: przypisać mu zbyt małe lub zbyt duże znaczenie; uczynić z niego najpodlejszą z kreatur lub boga. Kontakt z przyrodą obnaża zaś obydwa kłamstwa i pozwala przeżyć piękno prawdy o człowieku, jako istocie średniego kalibru, zdolnej zarówno do działania, jak i zdziwienia.

Kamil Sokołowski

Cena teki: 10.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Niezwykle rzadko zdarzają się takie momenty w dziejach wspólnot politycznych, które mają naprawdę historyczne znaczenie, a do tego stanowią spełnienie snów wielu pokoleń. Chwile przełomów są realizacją marzeń i są tym radośniejsze, im mniej realne wydawało się wcześniej osiągnięcie celu. Dwadzieścia lat temu potomkowie sejmikujących obywateli, potomkowie włościan spod Racławic, potomkowie żołnierzy września i żołnierzy wyklętych, rodacy Jana Pawła II odzyskali własne państwo. Coś, co stanowiło największe, utopijne marzenie, coś, o co przez lata walczono i o co modlono się, zostało osiągnięte. W wielu polskich domach w jak sennym marzeniu wyobrażano sobie moment odzyskania własnego państwa i odzyskania wolności jako chwilę największej radości. Jako moment tak szczęśliwy, że konieczne będzie udanie się w pielgrzymki dziękczynne na Jasną Górę i do Ostrej Bramy.

Arkady Rzegocki

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Spośród wszystkich sporów, jakie towarzyszą nam w przybliżeniu od przełomu stuleci, żaden nie wydaje się tak fundamentalny, z jednej z strony, i w takim samym stopniu trudny do zakończenia porozumieniem, z drugiej strony, jak ten dotyczący bioetyki. Podstawowy powód dla obydwu spostrzeżeń jest ten sam: bioetyka dotyka tego, czym jest człowiek, istota ludzka, osoba. Przyjrzyjmy się tym problemom bliżej.

Maciej Brachowicz

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł