Okładka Pressji

Problem sprawiedliwości jest problemem normowania naszych zachowań bez względu na to, czy chodzi o skrajne ubóstwo i głód, politykę podatkową państwa, spory zbiorowe czy prawną regulację drażliwych kwestii etycznych. Decydując się na podjęcie problemu sprawiedliwości, sięgamy zatem do jej genealogii oraz badamy współczesne przejawy w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. Na czym polega sprawiedliwa kara? Czy zaszłe niesprawiedliwości mogą ulec przedawnieniu? Jakim intuicyjnym rozumieniem sprawiedliwości kieruje się współczesny Polak w wyborze swoich politycznych preferencji? Czy kraje silniejsze mają obowiązek pomocy słabszym? To tylko niektóre z problemów podjętych przez tych autorów, którzy wbrew propozycjom terapeutycznego zamilknięcia wobec sprawiedliwości ważyli się pojęcie to ponownie wprząść do publicznej dyskusji.

Anna Krzynówek

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Sto lat temu między Lwowem a Wenecją kursowały dwa pociągi, jak wspomina Jurij Andruchowicz, jeden jechał przez Wiedeń i Innsbruck, drugi przez Budapeszt i Belgrad. Dziś nie tylko nie ma tych połączeń kolejowych, ale nie ma też tamtej Europy, pogrzebanej w dwóch wielkich wojnach. Choć żyjemy w czasach globalizacji, integracji i znoszenia granic czasowo-przestrzennych, paradoksalnie oddalamy się często od najbliższych sąsiadów. […] Im bardziej chcemy zaś „powrócić” na Zachód, tym bardziej odwracamy się plecami od Wschodu, wstydzimy się oglądać za siebie, żebyśmy przypadkiem nie zamarli w kamienie. Tymczasem Wschód wcale nie skamieniał, wciąż fascynuje i poza swym sowieckim dziedzictwem ostatniego stulecia posiada bogatą i jakże różnorodną kulturę. Nasza wiedza o tej części świata, o naszych wschodnich sąsiadach, jest uderzająco mała. Zdecydowaliśmy się więc ten numer kwartalnika „Pressje” w całości poświęcić tematyce Wschodu, by przybliżyć trochę ten bliski i zarazem daleki nam obszar ziemi.

Marta Soniewicka

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Żyjemy w ciekawym miejscu i ciekawych czasach: pan premier nie może posłać nas do piekła, a ksiądz biskup – do więzienia. Przyglądając się historii faktów i historii idei, trzeba stwierdzić, że nie jest to wcale sytuacja typowa. […] Co więcej, zamieszkujemy wyjątkowo interesujący skrawek tego miejsca i wycinek owych czasów. Taki mianowicie, w którym ksiądz biskup – mimo istnienia wspominanego rozdziału – może wpływać w sposób istotny na losy pana premiera, a premier – na losy biskupa. Na naszym podwórku pytanie, jak właściwie poukładać stosunki między państwem a Kościołem, nie jest trzeciorzędną zagadką teoretyczną […].Gdybyśmy byli nieco bardziej frywolni, poświęcilibyśmy zapewne niniejszy numer „Pressji” na przedstawienie sposobu doskonałego i wieczystego uregulowania stosunków między państwem i Kościołem. Niestety, zamiast tego proponujemy jedynie kilkanaście artykułów, ukazujących historyczne i współczesne, teoretyczne i praktyczne, ogólne i szczegółowe kwestie z tego zakresu.

Kamil Sokołowski

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Twierdzenie, że dobre stosunki polsko-niemieckie są absolutnie kluczowe i fundamentalne dla polskiej polityki zagranicznej i racji stanu jest tak samo fałszywe jak teza, że Niemcy są po prostu jednym z wielu sąsiadów Polski. Nie jesteśmy skazani na Niemcy, ale spójrzmy na sprawę pozytywnie: Niemcy są jedną z poważnych dźwigni polityki europejskiej. Z całą pewnością lepiej mieć na tą dźwignię odpowiedni wpływ. Polska powinna bez żadnych kompleksów walczyć o podmiotowość i realny wpływ w przynajmniej niektórych obszarach polityki unijnej. Ale lepiej mieć dwie dźwignie, niż jedną: ustalmy tą oczywistą oczywistość na samym początku.

Wojciech Przybylski

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Nasze czasy tylko pozornie pozostają letnie. Pola bitewne są nadal otwarte – historia nie skończyła się z końcem ubiegłego stulecia. Przekonanie zmęczonych bohaterów, że nie warto rozbijać kryształowego pałacu, ponieważ poza nim może być już tylko gorzej jest oddaniem pola bojownikom o nowe prawa człowieka, inżynierom genetycznym, ekologom, którzy dbając o ekosystem poświęcą człowieka. Zasada złotego kompromisu, dobra dla zawierania taktycznych koalicji, nie obowiązuje w dziedzinie spraw podstawowych. Gotowość do obrony kanonu człowieczeństwa w dzisiejszych spokojnych czasach jest wyzwaniem na miarę udziału w wielkiej wojnie. Potencjalny bohater nie wystawia się co prawda na śmierć biologiczną, a cywilną. Grozi mu napiętnowanie i wykluczenie z polis za niepoprawność, jednak stawka w grze nie zezwala na bierność. Alternatywa jest bowiem prosta - sprzeciw wobec relatywizmu i moralnej mizerii albo dożywotni obciach. My wybieramy tych, którzy zdecydują się potrzaskać pałac. Nawet za cenę wykluczenia.

Jadwiga Emilewicz

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Dlaczego Rzeczpospolita? Bo jej nie znamy. Nie znając swojej przeszłości gubimy gdzieś istotny fragment siebie. łatwiej pozbywamy się niewygodnego balastu polskości i wyjeżdżamy. Nie pamiętając o jej instytucjach – budujemy nieudolnie nowe, którym ciągle brakuje trwałości, a przez to i państwo wciąż pozostaje w stanie tymczasowości. Dylemat równości i wolności nie jest naszym odkryciem 1989 roku. Dobrze, aby budowniczy nowego ładu politycznego wiedzieli, że pięć wieków temu Polacy określali standardy odpowiedzi na pytanie, czym jest władza sprawiedliwa.

Arkady Rzegocki

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Język dyskursu publicznego sprzed dwóch lat przywrócił miejsce tym, którzy na początku III RP w imię rekonstrukcji demokratycznego kredo piętnowali patologie i niedoskonałości ustrojowe. Przywracanie pamięci zbiorowej w miejsce „wybierania przyszłości”, projekt poważnej reformy instytucjonalnej, poprawy jakości życia publicznego i usprawnienia państwa stał się zwycięskim programem wyborczym. Po niespełna dwóch latach idea IV Rzeczpospolitej, jak po raz pierwszy umownie nazwał ją w 1997 r. Rafał Matyja, uległa pod naciskiem praktyki politycznej i pragmatyki wyborczej. Nowy jeszcze dwa lata temu język diagnozy politycznej porządkujący sferę publiczną idzie dziś na zbyt wiele kompromisów odkładając odbudowę kredo na lepsze, korzystniejsze politycznie czasy. (...) Godność, wolność, solidarność nie mogą stać się przedmiotem umowy społecznej, ani demokratycznej procedury. Jeśli tak się stanie, wówczas demokracja pozbawiona swych przyrodzonych ograniczeń skruszeje. Bez udziału czynników zewnętrznych.

Jadwiga Emilewicz

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Współcześnie rozpowszechnione podejście do seksualności, będące następstwem tzw. rewolucji seksualnej 1968 roku, okazało się niezwykle płytkie i jednostronne. Redukuje bogactwo człowieka do jednego wymiaru – wyzwolonego z wszelkich zasad moralnych i obyczajowych nienasyconego pożądania. Znaleźliśmy się w sytuacji – jak niezwykle trafnie określiła to Agnieszka Maria Porębska – „zniewolenia przez wyzwolenie”.

Artur Bazak, Jakub Lubelski

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł