Okładka Pressji

Jesteśmy ponoć generacją znieczulonych obywatelsko, aspołecznych indywidualistów, do których trudno nawet stosować kryterium pokolenia. [...] Dyskusja o pokoleniach, których nie tylko granice, podziały, ale i samo istnienie można podawać w wątpliwość, toczyć się musi na co najmniej dwóch płaszczyznach - między- i wewnątrzpokoleniowej. Jeśli zatem ktoś dziś uważa, że istnieje generacja "nic", to naszym zdaniem znacznie ważniejsza dla naszego kraju jest generacja "coś".

Jadwiga Emilewicz

Arkady Rzegocki

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Czy można więc wskazać te cechy, które dla Europy Środkowej będą na tyle charakterystyczne, że pozwolą odróżnić ją od innych części Starego Kontynentu? Zamieszczone tutaj artykuły dowodzą, że operacja taka jest nie tylko możliwa, a wręcz naturalna. Wskazujemy wiele takich elementów, które w naszym przekonaniu decydują nie tylko o oryginalności i niepowtarzalności naszej Europy – Europy Środkowej […]. Zwątpienie budzi tylko brak wykorzystania tak oczywistej wspólnotowości przez tych, którzy decydują o współpracy politycznej, kulturalnej czy ekonomicznej. Jesteśmy przekonani, że w trudnym procesie łączenia kontynentu mamy do odegrania poważną rolę. Jako pojedyncze, małe narody skazujemy się na peryferyzację. Współpracując – na nienowej przecież płaszczyźnie – wnosimy do Europy nową jakość.

Jadwiga Emilewicz

Arkady Rzegocki

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Pytanie: dlaczego w Polsce nie ma uniwersytetu wydaje się brzmieć niedorzecznie w kraju, w którym jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk ostatniej dekady jest szturm niedouczonego jeszcze za czasów PRL społeczeństwa na wyższe uczelnie.[...] Powinniśmy więc odczuwać „statystycznie” intelektualne spełnienie. Statystyka jednak nie jest w stanie objąć idei, a tym samym nie daje zadowalających odpowiedzi na pojawiające się pytania trudne i niewygodne. [...] Tytuł niniejszego zeszytu przywodzi na myśl negatywne konotacje, jednak my odwołujemy się raczej do presji czasu, której poddane idee, prawa, obyczaje nie ulegają. [...] Jedyny ucisk na jaki liczą autorzy to taki, który w czytelniku wywoła zdrowy odruch, zdrowy bo związany z namysłem nad świadomym kształceniem, nad kulturową rolą uniwersytetu i nad potrzebą powrotu do źródeł.

Jadwiga Emilewicz

Arkady Rzegocki

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna