Okładka Pressji

Polska jawi się nie tylko jako kraj, który może odegrać ważą, pozytywną rolę w Europie, ale jako kraj, któremu pomimo wszelkich utarczek, debat i kłótni udaje się godzić nowoczesność z religijnością, udaje się stworzyć inspirującą syntezę modernizacji z duchowością. Pewnego rodzaju liberalizmu z katolicyzmem. (...) Najwyższy czas, aby Polacy odnaleźli równowagę w postrzeganiu siebie i swoich możliwości. (...) Właściwa ocena własnych możliwości oraz dorobku pokoleń pozwala nie tylko na szacunek do siebie samego, z którego wynika także rzeczywisty szacunek dla innych, ale także na spojrzenie na Polskę i Europę jako na wspólne dobro. Mamy więc prawo czuć się dobrze zarówno w Polsce, jak i w Europie, mamy prawo i obowiązek współkształtować Unię Europejską, zastanawiać się nad polskimi wizjami Europy.

Jadwiga Emilewicz

Arkady Rzegocki

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Obserwujemy początek ważnych procesów, ciągle jeszcze przyjmujących nieśmiałą formę – ponownego odkrywania znaczenia własnej tożsamości narodowej, powolnego uwalniania się od kompleksów, odradzania się poczucia więzi, wspólnotowości. Dostrzegamy coraz większą odwagę poszczególnych osób, które często wbrew środowiskowym czy zawodowym naciskom potrafią dobrze wypełniać swoje obowiązki. Obserwujemy zainteresowanie przeszłością, zarówno tą odległą, z coraz częściej odkrywanymi jasnymi stronami wielkiego republikańskiego eksperymentu I Rzeczpospolitej, jak i tą bliższą związaną z doświadczeniem „Solidarności” oraz wciąż istotnych zaszłości i powiązań mających swoje źródło w reżimie podporządkowanym Moskwie. Mamy nadzieję, że początki pozytywnych zmian uda nam się utrwalić, a zebrany kapitał wiedzy i doświadczenia pomoże nam w zbudowaniu państwa sprawiedliwszego, państwa będącego w stanie stawić czoła wyzwaniom XXI wieku. Państwa, do którego będziemy znacznie bardziej przywiązani, z którego będziemy dumni.

Jadwiga Emilewicz

Arkady Rzegocki

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

To nie jest wybór tekstów o sztuce współczesnej. To raczej zbiór przemyśleń o szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, na którą składa się wszystko, co widzimy i co słyszymy, to jak się zachowujemy i wszystko, co chcemy i czego nie chcemy naśladować. W czasach powszechnego przyzwolenia i wszelkich „poprawności” warto zapytać o kanon piękna. Czy to pojęcie jest dziś jeszcze możliwe, dozwolone, czy jest ono w ogóle potrzebne?

Cena teki: 12.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Okładka Pressji

Jesteśmy ponoć generacją znieczulonych obywatelsko, aspołecznych indywidualistów, do których trudno nawet stosować kryterium pokolenia. [...] Dyskusja o pokoleniach, których nie tylko granice, podziały, ale i samo istnienie można podawać w wątpliwość, toczyć się musi na co najmniej dwóch płaszczyznach - między- i wewnątrzpokoleniowej. Jeśli zatem ktoś dziś uważa, że istnieje generacja "nic", to naszym zdaniem znacznie ważniejsza dla naszego kraju jest generacja "coś".

Jadwiga Emilewicz

Arkady Rzegocki

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Czy można więc wskazać te cechy, które dla Europy Środkowej będą na tyle charakterystyczne, że pozwolą odróżnić ją od innych części Starego Kontynentu? Zamieszczone tutaj artykuły dowodzą, że operacja taka jest nie tylko możliwa, a wręcz naturalna. Wskazujemy wiele takich elementów, które w naszym przekonaniu decydują nie tylko o oryginalności i niepowtarzalności naszej Europy – Europy Środkowej […]. Zwątpienie budzi tylko brak wykorzystania tak oczywistej wspólnotowości przez tych, którzy decydują o współpracy politycznej, kulturalnej czy ekonomicznej. Jesteśmy przekonani, że w trudnym procesie łączenia kontynentu mamy do odegrania poważną rolę. Jako pojedyncze, małe narody skazujemy się na peryferyzację. Współpracując – na nienowej przecież płaszczyźnie – wnosimy do Europy nową jakość.

Jadwiga Emilewicz

Arkady Rzegocki

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna
Okładka Pressji

Pytanie: dlaczego w Polsce nie ma uniwersytetu wydaje się brzmieć niedorzecznie w kraju, w którym jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk ostatniej dekady jest szturm niedouczonego jeszcze za czasów PRL społeczeństwa na wyższe uczelnie.[...] Powinniśmy więc odczuwać „statystycznie” intelektualne spełnienie. Statystyka jednak nie jest w stanie objąć idei, a tym samym nie daje zadowalających odpowiedzi na pojawiające się pytania trudne i niewygodne. [...] Tytuł niniejszego zeszytu przywodzi na myśl negatywne konotacje, jednak my odwołujemy się raczej do presji czasu, której poddane idee, prawa, obyczaje nie ulegają. [...] Jedyny ucisk na jaki liczą autorzy to taki, który w czytelniku wywoła zdrowy odruch, zdrowy bo związany z namysłem nad świadomym kształceniem, nad kulturową rolą uniwersytetu i nad potrzebą powrotu do źródeł.

Jadwiga Emilewicz

Arkady Rzegocki

NAKŁAD WYCZERPANY

Teka niedostępna