Teka 29

Okładka Pressji

 

W tece próbujemy sformułować zasady chrześcijańskiej ekonomii. Ekonomia musi się opierać na jakiejś wizji człowieka. Chrześcijanie wierzą, że to, kim jest człowiek, najpełniej wyraża ich religia. Skoro człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a Bóg jest Trójcą, to znaczy, że to właśnie dogmat trynitarny ujawnia, jaka jest ludzka natura. Wobec tego trynitrarna wizja człowieka powinna stać się podstawą nauki ekonomii. Taka wizja - jak wskazujemy - wymaga między innymi poszerzenia pojęć wymiany i zysku. W ten sposób można, za Benedyktem XVI, dokonać zasadniczej korekty założeń nowożytnej ekonomii. Prócz tego w tece publikujemy teksty o ordoliberalizmie, dyskusję wokół naszej papieskiej teki, blok tekstów z filozofii religii i eseje o Boidudzie, powieści Jakuba Lubelskiego. 

Cena teki: 17.00 zł
Koszt przesyłki: 4.00 zł

Spis treści:

Program ekonomii trynitarnej     Pobierz plik

 

Krótka analiza metodologiczna projektu „Pressji”. Skoro faktycznie
pełnię wiedzy o człowieku przynosi Objawienie, to możliwa
i konieczna jest nauka o gospodarowaniu biorąca je pod
uwagę.
Paweł Rojek    

Antropologia trynitarna. Sześć elementarnych twierdzeń     Pobierz plik

 

Fundamentalny wykład chrześcijańskiej nauki o człowieku. Bóg
stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a ponieważ jest Trójcą,
jesteśmy z istoty wspólnotowi i relacyjni. No dobrze, ale jakie
to ma konsekwencje dla gospodarki?
Mateusz Przanowski OP    

Ekonomia trynitarna     Pobierz plik

 

Programowy tekst numeru. Trójca Święta wskazuje na relacyjny
charakter człowieka, co znaczy, że spełnia się on w dawaniu. A to
wymaga poszerzenia teorii ekonomicznej o kategorię dóbr relacyjnych.
Kędzierski rozwija tu niektóre myśli ze swojego głośnego
artykułu z teki papieskiej (2011).
Marcin Kędzierski    

Ekonomia postwalrasowska     Pobierz plik

Co ciekawe, pewne wątki zbieżne z projektem ekonomii trynitarnej pojawiają się w alternatywnych ujęciach ekonomicznych. Jednym z nich jest nurt postwalrasowski stworzony przez Davida Colandera.

Jakub Janus    

Przedefiniujmy pojęcie zysku!     Pobierz plik

 

Pojęcie zysku nie należy do ekonomii, lecz do filozofii i teologii.
Zysk to to, co prowadzi do prawdziwego szczęścia. Dlatego święty
Paweł mógł napisać, że dla niego „umrzeć to zysk” (Flp 1: 21). Jak
wyglądałaby gospodarka oparta na takiej idei?
Sebastian Gałecki    

Ekonomia obywatelska. Trynitarny klucz do odczytania ekonomii papieskiej     Pobierz plik

 

Głęboka, odkrywcza, inspirująca analiza kluczowego pojęcia w Caritas in veritate
Bendykta XVI. Są wykresy, tabele, formuły i odwołania do Trójcy Świętej, a więc
wszystko to, co lubimy najbardziej.
Wolfgang Grassl    

Jeśli nie w Polsce, to nigdzie     Pobierz plik

 

Dwaj katoliccy intelektualiści z otoczenia abp. Grenady Javiera Martíneza analizują
naszą tekę w kontekście światowego sporu o dziedzictwo Jana Pawła II. Wskazują
też na rolę szkół Instytutu Tertio Millennio w przeprowadzaniu przez neokonserwatystów
„polskiego eksperymentu”.
Artur Mrówczyński-Van Allen     Aaron Riches    

„Cztery R” nie są fundamentem     Pobierz plik

 

Twórca Instytutu Tertio Millennio wyjaśnia, że nie jest bezkrytycznym zwolennikiem
programu „czterech R” – rodziny, rynku, rozsądku i religii, który krytykowaliśmy
w papieskiej tece. Wyjaśnia też, w jakim sensie jest i w jakim sensie nie jest liberałem.
Marek Przychodzeń     Maciej Zięba OP    

O co nam chodziło w Zabiliśmy proroka?     Pobierz plik

 

Jeśli jednak w Polsce, to także dzięki Instytutowi Tertio Millennio! Wieloletni współpracownik
Instytutu i redaktor „Pressji" niuansuje obraz ITM nakreślony przez Artura
Mrówczyńskiego-Van Allena i Aarona Richesa.
Krzysztof Mazur    

Teologiczne podstawy społecznej gospodarki rynkowej     Pobierz plik

 

Analiza idei ekonomicznych teologa Emila Brunnera i ich recepcji. Ponoć jego książka
Gerechtigkeit była ukrytą inspiracją niemieckiego porządku gospodarczego po
wojnie.
Tim Petersen    

Społeczna gospodarka dla wszystkich     Pobierz plik

 

Esej o zasadach społecznej gospodarki rynkowej nawiązujący do wydanego niedawno
u nas Dobrobytu dla wszystkich Ludwiga Erharda (2012).
Wojciech Giza    

Wolny rynek idei     Pobierz plik

 

Bukiet inspiracji ekonomicznych, filozoficznych, literackich i rewolucyjnych. Niektóre
kwiaty mogą się wydawać nieco zaskakujące…
Michał Bizoń     Marcin Kędzierski     Krzysztof Wołodźko     Jakub Moroz     Paweł Rojek    

Kooperacja czy korporacja? Spółdzielczość spożywców Romualda Mielczarskiego     Pobierz plik

 

Mocny głos w sprawie polskiej tradycji spółdzielczej. Rozwijaliśmy ekonomię trynitarną
zanim pisał o niej Benedykt XVI. I na tym właśnie polega prawdziwy projekt
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Krzysztof Wołodźko    

Każdemu według jego fantazmatu. Ekonomia i seks u Michela Houellebecqa     Pobierz plik

 

Michel Houellebecq jako teoretyk współczesnego kapitalizmu? Ależ tak! Żądanie swobody
seksualnej tylko wzmacnia logikę konsumpcji.
Jakub Moroz    

Czym jest Boiduda? Przegląd dyskusji wokół książki Jakuba Lubelskiego     Pobierz plik

 

Krótki przegląd dotychczasowych dyskusji o powieści Lubelskiego. Paweł Rojek
(2012c) uderzył w wysoki ton, bo porównywał ją z Ojcami i dziećmi Iwana Turgieniewa.
Pozostali komentatorzy trochę studzili ten entuzjazm.
Jan Maciejewski    

Bunt jest niedojrzałością     Pobierz plik

 

Ile w Boidudzie jest z Gombrowicza, a ile z Pilcha? Ogólnie jednak to dość nierówna
powieść. Czekamy na więcej.
Adam Leszkiewicz    

Bezpokoleniowcy i egotycy?     Pobierz plik

 

Nie Turgieniew, nie Gombrowicz, nie Pilch nawet, lecz Mrożek. Tango to właściwy
kontekst Boidudy. Czujemy jednak pewien niedosyt.
Agnieszka Urbanowska    

Z Pieśni i Psalmów domowych     Pobierz plik

 

Zbiór wierszy wybranych przez Krzysztofa Koehlera. Wszystkich autorów, którzy
przysyłają do nas swoje propozycje, prosimy o cierpliwość. Koehler wszystko czyta
i ocenia, my powili publikujemy.
Tomasz Talaczyński    

Wiara to racjonalne ryzyko     Pobierz plik

 

Rozmowa z jednym z najbardziej znanych współczesnych analitycznych filozofów
religii. Wiedzieliście, że Swinburne jest prawosławnym?
Karol Kleczka     Richard Swinburne    

Dotknąć Boga. O możliwości teologii empirycznej     Pobierz plik

 

Zaskakujące porównanie wykładów Rogera Scrutona i rekolekcji Karola Wojtyły
prowadzi do sformułowania programu teologii empirycznej. A dokładniej – sensualnej.
Marcin Suskiewicz    

Logika teologii negatywnej     Pobierz plik

 

Dość techniczny tekst poświęcony logicznej analizie mistycznej nauki Pseudo-Dionizego
Areopagity. Jak się okazuje, nie musi ona wcale prowadzić do sprzeczności.
Paweł Rojek    

Ruch ku nieokreślonemu? Kłopoty z objawieniem Piotra Sikory     Pobierz plik

 

Krakowski dominikanin wskazuje na problemy Piotra Sikory z Objawieniem i z „testem
Eucharystii”.
Mateusz Przanowski OP    

Logos niepojęty czy zakwestionowany? Chrystologia apofatyczna Piotra Sikory     Pobierz plik

 

Co zostaje z Jezusa Chrystusa w Logosie niepojętym? Czy możliwa jest konsekwentna
chrystologia apofatyczna?
ks. Janusz Królikowski    

Wiara przekraczająca zrozumienie. Odpowiedź moim krytykom     Pobierz plik

 

Odpowiedź autora Logosu niepojętego na powyższe krytyki. Mojżesz kazał krnąbrnym
Izraelitom zjeść złotego cielca. Bo obraz Boży jest w nas.
Piotr Sikora    

Nędza, wielkość i wyobcowanie mesjanizmu. Komentarz do ostatniej teki Pressji     Pobierz plik

 

Komentarz do poprzedniej mesjanistycznej teki „Pressji”. Wołodźko wytacza przeciwko
nam krakowską kolubrynę – Mariana Zdziechowskiego.
Krzysztof Wołodźko    

Unia nie jest wieczna. Polemika z Błażejem Skrzypulcem     Pobierz plik

 

Krytyka propozycji posteuropejskiej strategii chrześcijańskiej sformułowanej przez
nas w „Pressjach” 25−26.
Stefan Sękowski    

Nie mamy innej Unii. Odpowiedź Stefanowi Sękowskiemu     Pobierz plik

Jeden z architektów doktryny posteuropejskiej odpowiada na krytykę Stefana Sękowskiego.

Błażej Skrzypulec    

Wróćmy do realizmu! Kolejny głos w sprawie Postmodernistycznej Solidarności     Pobierz plik

 

Ostatni (jak sądzimy) głos w sprawie Postmodernistycznej Solidarności, czyli 21. teki
„Pressji”. W sumie więcej jest tu o postmodernizmie niż o Solidarności.
Marcin Suskiewicz    

Podmiotowość i prometeizm. W sprawie polityki zagranicznej Lacha Kaczyńskiego     Pobierz plik

 

W Polsce Ejdetycznej, czyli „Pressjch” 22−23, pisaliśmy sporo o przedwojennym prometeizmie
i polityce wschodniej Lecha Kaczyńskiego. Światłowski nawiązuje do tego
wątku i szczegółowo analizuje realizację projektu neoprometeizmu energetycznego.
Bartosz Światłowski    

S. Cat-Mackiewicz, Myśl w obcęgach     Pobierz plik

 

Warto może dodać, że jesteśmy patronem wydania Dzieł wybranych Mackiewicza.
W następnej tece recenzja kolejnej książki z tej serii.
Michał Bizoń    

J. F. Staniłko (red.), Katastrofa     Pobierz plik

Sebastian Górka    

M. Fałkowski, Biznes patriotyczny     Pobierz plik

Paweł Rojek    

P. Śpiewak, Żydokomuna     Pobierz plik

Krzysztof Wołodźko    

R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II     Pobierz plik

Paweł Rojek    

M. Karas (red.), Homo viator     Pobierz plik

Bartłomiej Czajka    

S. Zatwardnicki, Abraham     Pobierz plik

Andrzej Bułeczka    

„Christianitas” 2012, nr 47     Pobierz plik

Stanisław Ruczaj    

Magazyndywiz.pl     Pobierz plik

Marcin Suskiewicz    

„Fronda” 2012, nr 62     Pobierz plik

Petros Tovmasyan    

„Herito” 2012, nr 6     Pobierz plik

Olga Szczerba    

„Kontakt” 2012, nr 19     Pobierz plik

Karol Kleczka    

„Kronos” 2012, nr 1     Pobierz plik

Karol Wilczyński    

„Krytyka Polityczna” 2012, nr 30     Pobierz plik

Wiktoria Kozioł     Marta M. Świetlik    

„Liberté!” 2012, nr 11     Pobierz plik

Michał Rekowski    

„Nowy Obywatel” 2012, nr 5     Pobierz plik

Paweł Rojek    

„Stan Rzeczy” 2011, nr 1     Pobierz plik

Karol Kleczka    

„Teologia Polityczna” 2012, nr 6     Pobierz plik

Jan Maciejewski    

Ju-651 opowiada (7)     Pobierz plik

 

Ostatni odcinek poruszającego świadectwa akowca, więźnia sowieckich łagrów
i zesłańca.
Tadeusz Pietkiewicz    

Bibliografia     Pobierz plik

Redakcja    

Biografia     Pobierz plik

Redakcja    

Summary     Pobierz plik

Grzegorz Lewicki